Beslut, Utredningar, Remissvar och Rapporter 

Europakorridorens remissvar på den nationella planen för transportsystem

Ostlänken 2.0 - Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken

Regeringsbeslutet om Nationella transportplanen 2014 - 2025 

Regeringens pressmeddelande om Nationella transportplanen

Regeringen om Ostlänken
 
Regeringens PM augusti 2012 om 55 miljarder till järnvägar
  
Regeringens infrastrukturproposition 2012

Regeringens kommittédirektiv om utbyggnad av nya stambanor...
 
Länk till Trafikverkets slutrapporter om Ostlänken

Förslag till nationell plan för transportsystem 2014 – 2025

Underlagsrapport: Förslag till nationell plan för transportsystem 2014 – 2025

13 000 nya jobb när Ostlänken planeras och byggs

Remissvar från Nyköping-Östgötalänken AB på Trafikverkets kapacitetsutredning
 
 
Komplettering Linköping - Linköping förordar tunnel

Trafikverkets rapport om nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö 

Remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystem 2018 - 2029:

Nyköping-Östgötalänken AB remissvar om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystem

Nyköpings kommuns remissvar om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystem

Remissvar på Trafikverkets nationella plan för transportsystem 2014 - 2025:

Nyköping - Östgötalänken AB remissvar om nationell plan för transportsystem

Europakorridorens remissvar om nationell plan för transportsystem

Linköpings kommuns remissvar på den nationella planen för transportsystem

Norrköpings kommuns remissvar

Nyköpings kommuns remissvar på den nationella planen för transportsystem

Trosa kommuns remissvar på den nationella planen för transportsystem

Remissvar från Länsstyrelsen i Södermanlands län

Remissvar från Landstinget Sörmland

Remissvar från Regionförbundet Östsam

Remissvar från Regionförbundet Sörmland

Förstudie Ostlänken

Slutrapport - del 1

Slutrapport - del 2

Slutrapport - del 3

Samrådsredogörelse - remissammanställning

Trafikeringsbilaga

Godsstudie