Seminarier och Presentationer

Seminarier

Träff med East Sweden Cluster i Nyköping
Intresset var stort när nätverket East Sweden Cluster under ledning av Östvenska Handelskammaren träffades i Nyköping 28 oktober. Trafikverket var på plats och berättade om hur planeringen för Ostlänken fortskrider och vilka andra stora projekt som är på gång.
Trafikverkets presentationer hittar du här: Trafikverket - Ostlänken 2014-10-28

Ostlänken - nya affärsmöjligheter
Nyköpings kommun och Östsvenska Handelskammaren genomförde 2 april 2014 en inspirationsträff för företagare om vad Ostlänken kommer att betyda för de som bor och verkar i Nyköping.
På Nyköpings kommuns webbplats hittar du en nyhet om träffen samt materialet som bland Trafikverkets projektchef för Ostlänken, Ali Sagedhi presenterade. Du kan också se hela seminariet på Youtube.

Nystart Ostlänken
Den 8 november 2012 samlades ett 75-tal entusiastiska regionföreträdare för att uppdatera sig om Ostlänkenprocessen som nu drar igång igen för fullt.  Efter regeringens löfte om 30 miljarder för att gå in i nästa fas, järnvägsplan och själva byggandet, så står även kommunerna längs banan beredda för sin detaljplanering kopplat till detta stora samhällsbyggnadsprojekt.

Program och inbjudan återfinns här.
Läs pressmeddelande kopplat till seminariet.
  

Presentationer

Ostlänken
Projekt Ostlänken Februari 2016 (7,7 MB)

Systemanalys Ostlänken mars 2009 (1,7 MB)

Seminarier/Föredragningar
Klustermöte Linköping februari 2016 (5,2 MB)