Om Ostlänken

Ostlänken är ett samhällsbyggnadsprojekt som bygger på förbättrade kommunikationer på en dubbelspårig järnväg från Linköping till Järna och Storstockholm via Norrköping, Nyköping/Skavsta och Trosa/Vagnhärad.

Byggandet av två nya spår innebär att dagens kapacitetsbrist elimineras och att ett nytt robustare stambanesystem börjar byggas.

Idag hämmas samhällsutvecklingen i Östergötland - Södermanland - Stockholm av kapacitetsbristen. Kortare och tillförlitligare restider underlättar pendling och rekrytering av arbetskraft. Ostlänken förstorar hela regionen och skapar både ekonomisk och kulturell tillväxt när människor snabbt kan röra sig mellan jobb, studier, bostad, fritid och kultur.

Ostlänken öppnar också för bättre tillgänglighet via Skavsta flygplats och för godstrafiken till de större närliggande hamnarna.  

modernt tåg

För att kunna ta tillvara de nya möjligheterna och förverkliga samhällsbyggnadsprojektet behöver den pågående planeringen av banan koordineras med planeringen av resecentra i Linköping, Norrköping och Nyköping och av stationer i Vagnhärad och Skavsta.

Planering av resecentra stimulerar också till stora genomgripande stadsutvecklingsprojekt.  Kapacitetshöjningen av banan, nya resecentra och stadsutvecklingen bäddar i sin tur för miljövänligare och spårbunden kollektivtrafik.