Resecentra

Slutlig korridor för Ostlänken las fast 2010. Beslutet föregicks av jämförelser mellan de tre alternativa korridorerna som studerats i järnvägsutredningarna. Banan ska passera genom Linköping och Norrköping. Den ska tangera Skavsta flygplats och Vagnhärad. Nyköping kommer att ligga på en bibana till huvudbanan.

I Linköping och Norrköping planeras nya resecentra öster om dagens stationer. Trafiken på den nya banan kan stanna eller passera genom resecentrum. Av kommunernas översiktsplaner framgår att resecentrumområdena förväntas få stor strategisk betydelse för den framtida utvecklingen i regionstäderna och för den regionala kollektivtrafiken.


Det nya resecentrat i Nyköping planeras centralt i staden strax intill dagens station. Resecentrumområdet kommer att få stor betydelse för stadens utveckling.

I Skavsta handlar det om ett resecentrum med effektiv omstigning mellan tåg- och flygresande med snabb förflyttning till terminalen.

I Vagnhärad planeras ett resecentrum med två perronger på sidospår på ömse sidor om huvudbanan. Samhället föreslås byggas ut norrut mot banan.

Resecentrumområdena blir därmed också kopplingspunkter mellan trafik på den nya banan och samhället utmed banan. Hur dessa platser utformas och kan nås får därför stor betydelse för möjligheterna att ta tillvara tillväxtmöjligheter mm som följer med banan. 

Linköpcentralliv