• – En höghastighetsjärnväg skapar nya förbindelser och möjligheter till utveckling och tillväxt i nya större regioner. Den ökar kapaciteten och skapar ett mer robust järnvägssystem med högre tillförlitlighet för människor och gods.

  Lena Erixon
  generaldirektör på Trafikverket

 • - Ostlänken står på egna ben och är inte beroende av att hela höghastighetsjärnvägen byggs.

  Anna Johansson (S)
  Infrastrukturminister

 • - Trafikverket och regeringen har inte några planer på att förändra tidplanen för Ostlänken. Arbetet fortsätter som planerat enligt den nationella planen.

  Anna Johansson (S)
  Infrastrukturminister

 • - Ostlänken och Götalandsbanan är oerhört viktiga för transporterna i den tätbefolkade södra delen av landet. På sikt blir transporterna mer hållbara då de frigör utrymme på järnvägen för gods och pendlingstrafik. Pendlings-möjligheterna över länsgränserna blir bättre samtidigt som mer gods kan föras över från väg till järnväg.

  Anna Johansson (S)
  Infrastrukturminister

 • - Ostlänken är en otroligt spännande och en viktig pusselbit för att säkra framtidens behov av transporter. Jag är övertygad om att kombinationen tågstation och flygplats kommer att lyfta Stockholm Skavsta flygplats och hela regionen.

  Dot Gade Kulovuori
  Dåvarande VD Stockholm Skavsta flygplats

 • "Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås skall byggas för en maximal hastighet på 320 km/h."

  Dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
  i tal på Transportmässan på Elmia

 • - När arbetet nu dragit igång med planering av resecentrum och byggande av Ostlänken ser vi redan nu ett ökat intresse för etableringar i Nyköping. Framför allt är det spännande att människors vardag kommer att förändras så drastiskt när kommunikationerna i Stockholmsregionen förbättras. Jag kan knappt vänta.

  Urban Granström
  Kommunstyrelsens Ordförande Nyköping

 • Ostlänken är det enskilt största projektet i den nationella planen 2014 – 2025. Regeringen tar med dessa satsningar ett historiskt steg för att förnya den svenska järnvägen.

  Catharina Svärd Elmsäter
  Infrastrukturminister

 • - Ostlänken gör att vi blir en del av Östra Mellansverige som tillsammans med Stockholm har internationell lyskraft. Förutsättningarna för företagen att verka och växa underlättas och fantastiska boendemiljöer knyts samman. Det är härligt!

  Erik Zetterlund
  Ordförande, Östsvenska Handelskammaren

 • - Ostlänken är vår regions bästa tillväxtchans genom tiderna. Tunnelbaneavstånd till, från och mellan stora städer förminskar regionen och ger människor och företag större möjligheter att leva och verka utifrån sina egna individuella behov. Det är fantastiskt!

  Johanna Palmér,
  VD Östsvenska handelskammaren

 • - Jag är övertygad om att Ostlänken kommer att ha en positiv inverkan på Oxelösunds kommuns utveckling. Möjligheten till arbetspendling kommer att öka och i framtiden kommer vi att kunna erbjuda en kombination av skärgårdsnära boende med snabbare kommunikationer.

  Catharina Fredriksson
  kommunstyrelsens ordförande Oxelösund

 • - Ostlänken har en central roll att fylla för Trosa kommun genom att den ytterligare stärker kommunens attraktivitet för boende och företag. Länken ger nya förutsättningar för miljövänligt resande och stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft genom restidsvinster, tätare trafik, ökad tillförlitlighet och genom att nya resmål kan nås inom bekvämt pendlingsavstånd.

   – Daniel Portnoff (M), KS Ordf. Trosa kommun

 • - Ostlänken är jätteviktig för att vi ska kunna fortsätta att utveckla Öster-götland. Landstinget i Östergötland har därför varit engagerade i arbetet med Ostlänken under lång tid. Det känns väldigt spännande och kul att Ostlänken nu äntligen är på gång!

  - Marie Morell (M), Ordförande landstingsstyrelsen i Östergötland

   

 • - Under första halvåret 2014 avser regeringen besluta om Ostlänken och att ansöka om EU- bidrag för banan. Bedömningen är att det finns möjligheter till avsevärda bidrag. Mer pengar bäddar för att byggstarten 2017 och färdigställande senast 2028 kan klaras.

  Per Sandström vd Nyköping – Östgötalänken AB

 • - Ostlänken får väldigt bra samhällseffekter för vår region. Bättre tillgänglighet till en större arbetsmarknad gör att fler får jobb och kan bidra med skatteintäkter till välfärden. Vi kan också satsa mer på våra högskolor och universitet.

  Åsa Kullgren, ordförande i
  Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland

 • - Vi har fått oerhört positiva signaler från regeringen om Ostlänken som bekräftar att projektet ligger fast i den tidsordning som är bestämd.

  Åsa Kullgren, ordförande i Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland

 • "Jag är mycket nöjd med regeringens besked att Ostlänken kommer att byggas. Investeringen är på ca 35 miljarder kronor och blir en värdefull injektion för den framtida utvecklingen och tillväxten i stråket Östergötland – Södermanland – Stockholm."

  Liselott Hagberg
  Landshövding Sörmlands län
  i Nyköpings Tidning

 • Starta ett helt eller delvis av staten ägt projektbolag, som får uppgiften att snarast möjligt bygga det nya höghastighetssystemet i Sverige och låt bolaget äga och driva de nya järnvägarna under förslagsvis 50 år för att därefter överlämna dem till staten. Då får vi en snabb, effektiv och högkvalitativ utbyggnad av banorna.

  Gunnar Sibbmark
  vd Europakorridoren

 • "Eftersom den nuvarande järnvägen mellan Stockholm och Linköping tillhör landets mest belastade kommer kapaciteten i järnvägssystemet att förbättras avsevärt i och med att Ostlänken byggs. Detta möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transporter av både passagerare och gods på järnväg och skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt."

  Regeringen i PM om
  infrastrukturpropositionen

 • "I första hand vill vi vårda den infrastruktur vi har och använda den mer effektivt. Vi ska också bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället, samt utveckla nya lösningar tillsammans med andra. Under perioden 2014 – 2025 bygger vi Ostlänken, ny järnväg mellan Järna och Linköping för högre kapacitet så att trafiken kan bli tätare och restiden minska."

  Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör
  i pressrelease från Trafikverket

 • "Klart spår för Ostlänken är exempel på en stor satsning som regeringen gjort på infrastruktur för att underlätta för företag och resenärer."

  Betty Malmberg, riksdagsledamot från Östergötland
  i Östgöta-Corren

 • "Ostlänken är viktig för hela samhället. Bland annat kommer en ny stadsdel att byggas i Linköping på grund av den nya snabbjärnvägen."

  Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping

 • "Ju tidigare Ostlänken blir verklighet ju fortare får vi del av alla fördelar när fler åker tåg istället för bil. Miljön gynnas och det blir närmare till fler jobb och högre utbildning när restiden krymper."

  Göran Forssberg, ordförande i Nyköping – Östgötalänken AB

Skicka in din egen motivering

Berätta i korthet varför projektet Ostlänken är viktigt för dig. Du kanske bor i Trosa och pluggar i Linköping, eller pendlar mellan hemmet i Norrköping och arbetet i Stockholm. Kanske kommer Ostlänken att ge dig nya möjligheter att resa inom Sverige och Europa.

Skriv max 40 ord (ca. 300 tecken) - vi tar tacksamt emot dina motiveringar. De bästa publiceras här på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

Namn
E-post
Meddelande