25 000 årsarbeten skapas när Ostlänken byggs

Tidigare undersökningar har visat att det krävs 19 000 årsarbeten för att klara bygget. Dels skapar byggandet av själva järnvägen ett antal jobb och dessutom skapar resecentra i städerna längs sträckningen sysselsättning.
Onsdag 18 januari presenterades den tredje rapporten som East Sweden Infra Cluster tagit fram om sysselsättning som skapas av Ostlänken. Den visar att ytterligare 6 000 årsarbeten skapas i kringliggande branscher som handel och restaurang.
- Rapporten bekräftar att Ostlänken är århundradets tillväxtprojekt för regionen och hela landet, säger Sten Olsson, vd för Nyköping – Östgötalänken AB. Nu gäller det att byggandet kommer igång som planerat och att våra lokala företag rustar sig för att klara den ökande efterfrågan. 

Totalt handlar det om 25 000 nya jobb och det motsvarar en ökning av den östgötska och sörmländska arbetsmarknaden med en procent.

- Vi har i de tidigare rapporterna sett att Ostlänken betyder mycket för vår region och framförallt för de branscher som direkt berörs, säger Anna Lövheim näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren. I den här rapporten ser vi att Ostlänken även kommer att betyda mycket för kringliggande branscher.

Projektet kommer också leda till ett större bostadsbestånd och ökat inflyttande till regionen. Ostlänken, som börjar byggas i år genom flytt av godsbangården och bygget av Kardonbanan i Norrköping är en viktig fråga för regionen.
- Ostlänken är här och nu. Det är inte något som händer i framtiden. Så det gäller att vi tillsammans i regionen mobiliserar och kraftsamlar för att klara den här utmaningen och möjligheten, fortsätter Anna. Det här är århundradets tillväxtchans för våra företag.

Hela rapporten finns på www.esic.se
18 Jan 2017