Arbetet med Ostlänken fortsätter som planerat

Trafikverket och regeringen har inte några planer på att förändra tidplanen för Ostlänken.

Det säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till SVT efter att järnvägsutredare Gunnar Alexandersson talat om att skjuta på byggstarten av höghastighetsjärnvägen Ostlänken.

Infrastrukturminister Anna Johansson slår fast att Ostlänken ska byggas som planerat enligt den nationella plan som finns. Enligt ministern har regeringen inte bett någon utredare titta på någon förändring av tidplanen.

-Arbetet fortsätter som planerat, säger hon.

Enligt inslaget i SVT tillsattes utredaren Gunnar Alexandersson av alliansregeringen 2013 och Anna Johansson menar att hans uppdrag enbart handlade om att titta på hur järnvägen ska organiseras i framtiden - inte om enskilda projekt.

– Han har varit utredare för regeringen fram till i julas ungefär. Men med ett annat uppdrag som handlar om järnvägens organisering. Enskilda objekt och deras byggtid har inte ingått i det utredningsuppdraget, säger Anna Johansson till SVT. Vare sig Trafikverket eller regeringen har några planer på att förändra tidplanen för Ostlänken i dagsläget.

27 Jan 2016