Byggstart för Ostlänken 2017

Trafikverkets föreslår i den nationella transportplanen för 2018-2029 att den högsta hastigheten sänks till 250 km/tim mot tidigare planer på 320 km/tim.
–  Bygget av höghastighetsbanan börjar med Ostlänken mellan Järna och Linköping, med en högsta hastighet på 250 kilometer i timmen, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, när förslaget presenterades. Efter det vill Trafikverket satsa på sträckan Linköping-Tranås-Borås.

Sänkningen av den högsta hastigheten innebär att kostnaden för Ostlänken minskar med 10 miljarder och att restiden mellan Linköping och Stockholm ökar med sex minuter.

Torsdag 31 augusti presenterades förslaget till nationell transportplan som nu överlämnas till regeringen för beslut. Över 620 miljarder kronor ska fördelas och planen pekar ut en lång rad järnvägs- och vägprojekt över hela landet.

–  Vi har också tittat på en successiv utbyggnad. Vårt förslag är att man börjar  med Järna - Linköping och sedan Lund – Hässleholm, sa Lena Erixon när hon presenterade planen. Nästa steg tycker vi bör vara Linköping - Tranås - Borås. Här har man fortfarande hög pendling med bil och vi ser möjlighet att flytta över trafik till järnvägen.

– Vi ska också säkra ett omledningsnät, vilket möjliggör att vi får ett järnvägsnät som är mindre sårbart och blir mer robust och därmed punktligare. Vi satsar också på den nya tekniken och inför ett nytt tågledningssystem, kapacitetsfördelningssystem med mera, fortsätter hon.

Sedan tidigare är det känt att av de 622,5 miljarderna kronorna ska 333,5 miljarder användas till att utveckla transportsystemet. Resten går till underhåll, drift och reinvesteringar av järnväg och väg. Den ekonomiska ramen innebar en ökning med drygt 100 miljarder jämfört med nuvarande transportplan som sträcker sig till 2025

Regeringen kommer att fastställa en plan under våren 2018, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth som deltar vid presskonferensen. Dessförinnan kommer transportplanen att skickas ut på remiss.

Se: Förslag till Nationell plan för Transportsystemet 2018-2029 i korthet (PDF)
31 Aug 2017