Göran Forssberg avgår som ordförande i Ostlänkenbolaget

Nyköpings tidigare kommunalråd Göran Forssberg avgår nu som ordförande i Nyköping- Östgötalänken AB.

Nyköpings tidigare kommunalråd Göran Forssberg avgår nu som ordförande i Nyköping- Östgötalänken AB.

Han avgår med ålderns rätt men lovar att intresserat följa slutfasen av ett av de största samhällsprojekt som startats i modern tid.
- Även om vi är en bra bit på väg så är inget klart innan allt är klart, säger Göran Forssberg. Jag var med och tog de första stegen mot byggandet av höghastighetsbanan på 80-talet så jag kan vittna om att det enda som gäller är ”trägen vinner”.

Och trägen har verkligen Göran Forssberg varit. Han visar upp ett nyhetsbrev från 1990 där Nyköpings kommun lyckats få ett avtal med SJ om regionalsnabbtåg mellan Nyköping och Stockholm med tågstopp i Vagnhärad och anslutning till Stockholm Skavsta flygplats. I avtalet ingick att marknadsföra Nyköping som boendeort - ett embryo till Bo i Nyköping-kampanjen som pågår än idag.

Kommunen och SJ skulle också verka för trafik mellan Skavsta - Nyköping - Stockholm - Arlanda samt dubbelspår mellan Järna och Åby. En turtäthet med 13 förbindelser tur och retur garanterades och billigare månadskort för att få fler arbetspendlare mellan Norrköping, Nyköping och Stockholm.

- Redan då talade vi om att bättre tågförbindelser inte handlar om att resa snabbt utan om samhällsutveckling, fortsätter Göran. Regionen förstoras där vi kan arbeta, studera, ha en meningsfull fritid och bo. Helt enkelt ett bättre liv för fler människor.

Göran Forssberg betonar att vägen till framgång för Ostlänken har varit samarbete. Kommunernas, regionernas och länens gemensamma agerande mot regeringen och Trafikverket har gjort att århundradets projekt nu talar om byggstart 2017 och en Ostlänk som ska vara klar 2028. Samarbetet med Citybanan, Europakorridoren, riksdagsledamöter, näringslivet, Mälardalsrådet och universitet och högskolor har också betytt mycket.

Som ordförande i Nyköping-Östgötalänken AB utsågs Göran Forssberg till Årets lobbyist 2012. Då hade han ”avverkat” sju kommunikaions- och infrastrukturministrar innan regeringen äntligen i höstbudgeten utlovade att Ostlänken skulle börja byggas 2017.

Så här löd delar av motiveringen till utmärkelsen Årets lobbyist 2012:
-”Aktörerna bakom Ostlänken har ända sedan 90-talet ägnat sig åt konsekvent lobbying i frågan. Lobbyföretaget Nyköping-Östgötalänken AB har lyft fram en helhetslösning och pekat på nationella behov. De har över partigränserna och över en länsgräns fått kommuner och andra regionala aktörer att verka i samma riktning. De har arbetat strukturerat, genomtänkt och nått resultat”.
- Utan detta samarbete hade vi inte fått upp Ostlänken på regeringens och Trafikverkets bord, slår Göran Forssberg fast. Samverkan har gett oss tyngd och kraft att hjälpa projektet över kritiska trösklar som handlar om allt från finansiering och förläggning av spåren till politiska maktskiften.

Även om Göran Forssberg avgår som ordförande i Ostlänkenbolaget lovar han att följa utvecklingen och höra av sig i när han tycker att något går fel.
- Men nu sitter jag inte vid rodret själv utan står vid perrongen och väntar på att tåget ska komma.
Göran Forssberg meddelade vid Nyköping-Östgötalänken AB:s årsstämma 7 april att han avgår som ledamot och ordförande i bolagets styrelse. Tidpunkten för överlämningen till en ny ordförande kommer att ske vid en lämplig tidpunkt för bolaget.
Ostlänkens historia.

07 Apr 2017