Infrastrukturministern tog emot för samtal

Vid fyra tillfällen under hösten och på olika platser i Sverige har infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) bjudit in regionala företrädare...
Vid fyra tillfällen under hösten och på olika platser i Sverige har infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) bjudit in regionala företrädare och andra aktörer till enskilda möten för att ta emot synpunkter och kommentarer gällande förslaget till ny nationell plan för Sveriges transportsystem 2014-2025.

Detta görs inför regeringens beslut under våren 2014 om fastställande av slutliga ramar för såväl den nationella planen som länsplanerna för 2014-2025.

Nyköping-Östgötalänken träffade därför i onsdags ministern i ett bra möte i Stockholm. Bolaget representerades av styrelseordförande Göran Forssberg (S), vice ordförande Paul Lindvall (M) och VD Per Sandström.

Nyköping-Östgötalänkens styrelseordförande Göran Forssberg summerar mötet:
– Det var ett konstruktivt samtal om hur man ska genomföra Ostlänken på ett effektivt sätt!

Per Sandström konstaterar att det var ett givande möte:
- Vi uttryckte vårt gillande av regeringens motivtext för Ostlänken och gav exempel på den extraordinära mobiliseringen från resecentrumkommunerna för att klara uppdraget inom de tidsramar regeringen satt, d v s byggstart 2017 och klart senast 2028.

Vi underströk samtidigt att tiden går och för att klara detta så måste det finnas regeringsbeslut framme som säkrar en kraftfull start på järnvägsplaneringen under 2014 och följs upp på motsvarande sätt 2015 och framåt
, avslutar Sandström.

Paul Lindvall menar att det är fullt tydligt att det råder en samsyn mellan regeringen, regionen och Trafikverket om att Ostlänken ska förverkligas under den period som är sagt.

- Under årens lopp har jag varit med på tio-tolv uppvaktningar för att lobba för Ostlänken. Det här var nog det bästa av dem. Nu gäller det inte längre att få gehör för att Ostlänken ska byggas utan att tidsplanen 2017-2027 ska hålla, säger han.

För ytterligare information kontakta gärna:

Per Sandström, telefon: 070-552 76 70, E-post: sandstromper@hotmail.se
Göran Forssberg, telefon: 070-644 56 46, E-post: goran.forssberg@telia.com
15 Nov 2013