Intensivt skede för Ostlänken

Planeringen av höghastighetsbanan Ostlänken går nu in i ett intensivt skede efter att mer eller mindre ha legat i malpåse under en period.

Flera planprocesser pågår parallellt för att en byggstart ska kunna ske så snart som möjligt för att få banan klar för tåg med hastigheter på 320 kilometer i timman, enligt plan år 2028.

Men enligt Trafikverkets projekteringsansvarige Håkan Gunnar, så finns berörda fastighetsägare hela tiden i fokus.

Lyssna på: SR P4 Östergötlands intervju med Trafikverkets Håkan Gunnar.

20 Mar 2014