Koordineringen av beslutet om Ostlänken och ansökan om EU-bidrag

Ten-T, nio internationella korridorer, ska förverkligas. Det står klart sedan EU-parlamentet klubbat igenom sjuårsbudget på 235 miljarder kronor. Ostlänken ingår i en av dem.

Regeringen har 2012 i samband med propositionen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2014-2025 sagt att Ostlänken ska börja byggas 2017 och vara slutförd senast 2028.

EU-parlamentet har den 19 november i år lagt fast det prioriterade europeiska stamnätet, dvs hur det s k TEN T-nätet ska förverkligas till 2030. Korridoren Malmö-Stockholm ingår, dvs att bygga Ostlänken ligger helt i linje med denna gemensamt uttalade europeiska vilja.

Regeringen väntas besluta om den långsiktiga transportplanen 1:a kv 2014. Enligt uppgift kan ansökan om EU-bidrag för planering och byggande längs TEN T-korridoren sökas under maj-juni 2014 och för planering kan det utgå ett bidrag på max 50 %. Strax efter det att regeringen ska besluta om långtidsplanen ska alltså ansökningar skickas in om bidrag för planering och byggande av Ostlänken för perioden 2014-2020.

Förutsättningarna för att en ansökan om bidrag för Ostlänken ska beviljas är därför mycket goda, exempelvis för planering och byggstart av resecentra längs banan. Dessutom sammanfaller den nationella tidplanen för planering och byggstart för Ostlänken väl med tidplanen för utbetalning av avsevärda EU-bidrag.

För att kunna åstadkomma den accelererande planering som regeringens tidsplan kräver så måste det åstadkommas en optimal koordinering mellan regeringens beslut om Ostlänken och möjligheterna att få bidrag till planering och byggande från EU!

Per Sandström
VD Nyköping-Östgötalänken AB

03 Dec 2013