Norrköping bygger Europas bästa resecentrum

Norrköpings nya Resecentrum kommer att bli Europas bästa bytespunkt för kollektivtrafik, enligt Norrköpings kommuns tjänstemän och politiker som arbetar nära frågan.
Illustration: Erik Telldén
Norrköpings kommun - Illustration: Erik Telldén
 
Detta blir möjligt om den nya tågstationen för Ostlänken byggs i upphöjt läge. Något som den fördjupade utredning förespråkar som kommunen gjort tillsammans med Trafikverket. Läs mer på norrkoping.se
Nu har Norrköpings kommunfullmäktige sagt sitt.
24 Apr 2014