Ny utredning om utbyggnad av nya stambanor

Regeringen tillsätter ny utredning och förhandlingspersoner om utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd förordnar HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman till förhandlingspersoner i Sverigebygget.

I direktiven erinras om att i den nationella planen 2014-2025 har redan beslutats att Ostlänken är ”ett första steg mot en ny stambana för höghastighetståg”. 

I uppdraget ingår att de ska ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.

Förhandlingspersonerna ska även ingå överenskommelser med berörda kommuner, landsting och andra berörda aktörer i Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som förbättrar tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län. De ska dessutom pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner.

- Sverigebygget innebär historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Med högastighetståg och över 100 000 nya bostäder kan Sverige fortsätta utvecklas och växa, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman har tidigare lett Stockholmsförhandlingen.

Förhandlingspersonerna ska lämna delredovisningar senast den 1 juni 2015, den 31 december 2015 respektive den 1 juni 2016. Delredovisningarna kommer att utgöra underlag till den kommande infrastrukturpropositionen som planeras till 2016 och inför beslut om ny åtgärdsplanering som planeras under våren 2018.

Slutlig redovisning av förhandlingen ska ske senast den 31 december 2017.

Läs kommitédirektivet - Dir 2014:106 i sin helhet.

03 Jul 2014