Nya Kardonbanan ger plats för Ostlänken

Nu har bygget av nya Kardonbanan i Norrköping kommit igång. Ett bygge som är en viktig förutsättning för Ostlänken.

 Foto: Ulrika Andåker, Östsvenska Handelskammaren 

Vid startceremonin i Norrköping fanns representanter för regionens näringsliv, näringslivsdepartementet, kommuner och statliga verk på plats i Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping.

– Efter 15 år av arbete för väldigt många människor känns det väldigt bra att vi kan sätta igång med det här viktiga projektet, sa generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun Lars Stjernqvist höll med och påminde bland annat om projektets samhällsnytta och att det var många år sedan landet byggde så mycket järnväg.

Kardonbanan är en viktig del i Trafikverkets satsning på järnvägen i Sverige då godshanteringen flyttas från dagens centrala läge av staden till Händelö norr om Norrköping. Den nya banan kommer även att bidra till en ökad persontrafik på den befintliga stambanan då man kan flytta stora delar av godstrafiken från stambanan till Kardonbanan och därmed frigöra utrymme för fler persontåg till Norrköping.

Efter talen fick deltagarna en guidad busstur längs sträckningen av den tilltänkta järnvägen för att göra ett stopp i Norrköpings hamn där en symbolisk rälsläggning ägde rum.

Samma dag som byggstarten för Kardonbanan signerade också samtliga Ostlänkskommuner, Region Östergötland och Landstinget Sörmland avtalet med Sverigeförhandlingen om medfinansiering av Ostlänken, ökat bostadsbyggande och stationsläge.

Bildtext: Lena Erixon, Trafikverket och infrastrukturminister Tomas Eneroth hjälper till att lägga ny räls för den nya Kardonbanan i Norrköping som är en viktig förutsättning för byggandet av Ostlänken.

01 Dec 2017