Nya möjligheter studeras för resecentrum i Linköping

Trafikverket och Linköpings kommun har enats om att gemensamt utreda möjligheten att dra den nya järnvägen i tunnel och placera Linköpings station under jord när Ostlänken byggs.
– Det är bra att också tunnelalternativet blir ordentligt belyst. Ostlänken är en så stor framtidssatsning för Linköping att det är nödvändigt att den utformas på ett sätt som förenar goda möjligheter till framtida stadsutveckling med en attraktiv lösning för tågresenärerna, säger Paul Lindvall (M) kommunstyrelsens ordförande i Linköping och Lena Micko (S) kommunstyrelsens vice ordförande i Linköping i ett gemensamt uttalande.
Här hittar du Trafikverkets kompletterande utredning.
 
Järnvägsutredningen för Ostlänken från 2009 resulterade i att ett läge öster om Stångån förordades för resecentrum. Nu kompletteras och fördjupas utredningen med ett helhetsgrepp kring hela dragningen genom Linköping där också möjligheten till tunnel och station under jord särskilt studeras, något som inte fanns med i järnvägsutredningen.

– Det är en oerhört komplex fråga där många faktorer måste vägas in, inte minst kostnaden. Men det är angeläget att vi känner oss trygga i att ha valt den allra bästa lösningen när vi nästa år lämnar in underlag för regeringens prövning enligt miljöbalken av Ostlänken, säger Einar Schuch, chef för Trafikverket Region Öst.

Trafikverket och Linköpings kommun delar på kostnaden för utredningen. Beslut om vilket alternativ som sedan ska väljas kommer att göras innan ansökan om tillåtlighet enligt miljöbalken skickas in.

Ostlänken är en planerad ny dubbelspårig järnväg mellan Järna utanför Södertälje och Linköping som ska ge snabbare resor mellan storstadsregionerna och förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Stockholm och Östergötland. Ostlänken planeras för persontåg i upp till 320 kilometer i timmen och beräknas kosta cirka 35 miljarder kronor. Byggstart planeras till 2017 med sikte på att banan ska stå klar för trafik 2028.

Trafikverkets kompletterande utredning
Kontakt: Einar Schuch, regionchef Trafikverket Region Öst, 010-124 01 10 Paul Lindvall (M), ordförande kommunstyrelsen Linköping, 013-206296 Ali Sadeghi, chef Trafikverket Projekt Ostlänken, 070-762 32 12 Lena Micko (S), kommunstyrelsens vice ordförande Linköping, 013-206126
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

30 Sep 2013