Nya stambanor från Stockholm till Malmö och Göteborg

Trafikverket har nu lämnat sin rapport om nya stambanor från Stockholm till Malmö och Göteborg via Jönköping.

Regeringen gav den 8 januari 2014 Trafikverket i uppdrag att snabbutreda resterande delar av de nya stambanorna – från Linköping över Jönköping till Borås (dvs de delar av Götalandsbanan som kvarstår då Ostlänken och Göteborg-Borås redan är i gång) samt över Jönköping till Malmö. Hela Europakorridoren kan snart bli verklighet!

 
Trafikverket har nu fördjupat kunskapsunderlaget för att regeringen ska kunna ta beslut om vad som ska göras var på berörda sträckor, hur det ska göras, i vilken takt och i vilken ordning samt vad det kommer att kosta och hur ska det finansieras. Utredningsuppdraget redovisades för regeringen 28 februari.

Länk till uppdragsbeskrivningen hittas här.

Länk till Trafikverkets rapport om stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malm.

08 Jan 2014