Nyköpings Tidning om Ostlänken

Marsnumret av Nyköpings Tidning handlar om Ostlänken och läget för Nyköpings resecentrum. Läs hela tidningen som pdf eller med appen NY+ på din läsplatta.
Marsnumret av Nyköpings Tidning handlar om Ostlänken och läget för Nyköpings resecentrum. Här kan man läsa om tidplaner, påverkansmöjligheter, sysselsättningseffekter, intressen att ta hänsyn till och visionen för hur tågen kommer att trafikera Ostlänken.
Läs hela tidningen som pdf eller med appen NY+ på din läsplatta.
26 Mar 2014