Om Ostlänken i Norrköping Växer och Dagens Industri

Det senaste numret av Norrköping Växer och en bilaga i Dagens Industri handlar om projekt Ostlänken i Norrköping.
I senaste numret av Norrköping Växer, en tidning av Norrköpings kommun, en intervju med Ulf Arumskog kan man bland annat läsa om spårdragningen i Butängen och den planerade byggstarten i Händelö. Läs artikeln här.

I en bilaga i Dagens Industri så kan man läsa mer om Norrköpings nya Resecentrum och de nya stadsdelar som växer fram runtikring. Läs artikeln här.
14 Oct 2014