Ostlänken i förslaget till trafikplan

I förslaget till Nationell trafikplan för perioden 2014 - 2022 föreslår Trafikverket att ca 18 miljarder satsas på Ostlänken med byggstart 2017.

I förslaget till Nationell trafikplan föreslår Trafikverket att under perioden 2014-2025 ska satsas ca 18 miljarder på Ostlänken med byggstart 2017. Satsningen görs för att minska tiden för arbetspendling på sträckan samtidigt som det är ett första steg i att minska restiden mellan Stockholm och Malmö/Göteborg.

- Jag är övertygad om att Ostlänken blir en rejäl vitamininjektion, säger Per Sandström, vd i Nyköping – Östgötalänken AB. Den nya snabbjärnvägen innebär tio tusentals nya jobb och ett bättre liv för alla som bor och arbetar i den större Stockholmsregionen och i synnerhet utmed sträckan Järna – Vagnhärad – Nyköping – Norrköping – Linköping. Han noterar med tillfredsställelse att kompletterande utredningar pekar på att järnvägsutredningarna från 2010 håller samt att nuvarande banan genom Sörmland ska behållas.  

Samtidigt betonar han att det stundar mycket arbete innan Ostlänken blir verklighet. Remisshantering och regeringsbeslut, planering av det nya dubbelspåret, planering av resecentra och stadsdelar är exempel på stundande uppgifter.
- Ostlänken innebär att ett nytt dubbelspår för högre hastigheter byggs mellan Linköping och Järna via Norrköping och Skavsta flygplats, skriver Trafikverket i sitt förslag. Dessutom ingår en upprustning av bibanan genom Nyköping.

Trafikverket konstaterar också att Ostlänken är tänkt att ingå i en framtida ny stambana, som medför att restiden Stockholm och Göteborg kan minska till ca 2 timmar. Ostlänken bidrar även till att stärka kommunikationerna inom regionen och knyter Östergötland, Södermanland och Mälardalen närmare varandra samtidigt som kapacitet frigörs på både Västra och Södra stambanan.

Kostnaden beräknas till 35 529 miljoner kronor, varav 17 820 miljoner
belastar plan 2014-2025.

Planen går nu ut på remiss. Senast 1 oktober 2013 ska remissvaren lämnas till Näringsdepartementet. Regeringen tar beslut om planen 2014 efter att ha informerat riksdagen. Trafikverket har sedan uppdraget att genomföra den nya planen.

19 Jun 2013