Ostlänken innebär stora möjligheter för företagarna

Tusentals nya jobb och stora möjligheter för företagarna som håller sig framme när Ostänken byggs
Det var budskapet när nätverket East Sweden Cluster under ledning av Östsvenska Handelskammaren träffade intresserade företag i Nyköping i slutet av oktober. Förutom att bygga järnväg handlar det om nya resecentrum som ska byggas i Nyköping, Norrköping, Linköping, Vagnhärad och på Skavsta.

- Bygget kommer också att skapa en hel del kringjobb eftersom de som jobbar med projektet exempelvis också måste äta och bo, sa Anna Lövheim, näringslivspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.

På plats i Nyköping var Trafikverket som berättade om trafikutvecklingen och varför Ostlänken byggs. Tidplanen för Ostlänken anger 2017 som byggstart och att den ska vara klar 2028. Deltagarna fick också information om andra större satsningar som Trafikverket gör på andra järnvägssträckor, vägar och till sjöss.

Se trafikverkets presentation här: Trafikverket - Ostlänken 2014-10-28

03 Nov 2014