Ostlänken lyfts fram i regeringens största satsning på järnvägar i modern tid

Satsningen på byggandet av Ostlänken, dubbelspåret för höghastighetståg mellan Järna och Linköping, lyfts fram i regeringens nationella transportplan för 2018 – 2029.

Satsningen på byggandet av Ostlänken, dubbelspåret för höghastighetståg mellan Järna och Linköping, lyfts fram i regeringens nationella transportplan för 2018 – 2029.

-Ostlänken är en viktig investering i den svenska järnvägsutvecklingen som vi vill ska komma igång direkt och inte hindras av diskussionerna om höghastighetståg till Malmö och Göteborg, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth, vid regeringens pressträff under måndagen. Nu satsar vi 100 miljarder mer än i den förra transportplanen och det är den största satsningen i modern tid på järnvägsutveckling.

Totalt satsar regeringen 700 miljarder på infrastruktur under planperioden. Av detta är 77 procent järnvägssatsningar och 335 miljarder går till utveckling av järnvägen.

-Det är väntat och mycket bra att Ostlänken nu fått ett definitivt klartecken, säger Urban Granström, ordförande i Nyköping – Östgötalänken AB. Nu kan vi tillsammans med Trafikverket fortsätta arbetet med planeringen av Ostlänken. 

Regeringen konstaterar att den svenska järnvägen är hårt sliten och det är trångt om utrymme för trafiken. Först på tur i järnvägssatsningarna står Ostlänken på sträckan Järna – Linköping och tillsammans med utbyggnaden av sträckorna Lund – Hässleholm och Göteborg – Borås handlar det om satsningar på 148 miljarder de närmaste tre åren.

Parallellt med byggandet av dessa sträckor pågår politiska diskussioner om finansieringen av resten av höghastighetsnätet till Göteborg och Malmö och om man ska bygga för hastigheten 250 eller 320 km/timmen. 

-Regeringens beslut innebär att Trafikverket fått klartecken att fortsätta bygget av Ostlänken, slog Tomas Eneroth fast. Nu dröjer det fyra år innan regeringen tar ställning till nästa transportplan.

För mer information kontakt Nyköping-Östgötalänkens AB styrelseordförande Urban Granström (S), 073 – 773 79 83. www.ostlanken.se

Transportplanen 2018 - 2029
04 Jun 2018