Ostlänken prioriterad i regeringens satsning på infrastruktur

Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas mellan Järna-Linköping (Ostlänken) och Lund-Hässleholm under den närmaste tioårsperioden.
Det beskedet lämnade infrastrukturminister Anna Johansson när hon under fredagen presenterade nästa steg i regeringens infrastrukturplanering.
- Regeringens mål om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer, slog hon fast. Första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem är Ostlänken mellan Järna och Linköping.
 
Positiva besked för kommunerna utmed Ostlänken, Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping.
- Att Ostlänken pekas ut som ett prioriterat projekt av infrastrukturminister Anna Johansson är mycket positivt, säger Sten Olsson, vd i kommunernas och regionernas gemensamma bolag Nyköping-Östgötalänken AB. Nu förutsätter vi att de ursprungliga planerna följs som innebär att Ostlänken ska vara klar 2028.
 
Trafikverket får nu i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet för perioden 2018 – 2029. Förslaget ska redovisas senast 31 augusti och den nya nationella planen beräknas fastställas av regeringen under våren 2018.
24 Mar 2017