Ostlänken viktig satsning i regeringens finansplan

Byggandet av Ostlänken mellan Järna och Linköping beskrivs som en viktig satsning i regeringens budgetproposition och finansplan som presenterades måndag 21 september.

Byggandet av Ostlänken mellan Järna och Linköping beskrivs som en viktig satsning i regeringens budgetproposition och finansplan som presenterades måndag 21 september.
- Det är ett glädjande att regeringen på detta sätt följer upp prioriteringen av Ostlänken, säger Göran Forssberg, ordförande i Nyköping-Östgötalänken AB. Det känns bra att rätt i sak och träget arbete ger resultat.

Planeringen av Ostlänken pågår för fullt utifrån den utstakade tidplanen

I finansplanen kan man läsa att statens totala investeringar ökar med 14 procent mellan 2015 och 2019.
- Ökningen för investeringar i transportinfrastruktur är under samma period ca 43 procent, står det i finansplanen. Denna ökning beror till stor del på ökad produktionstakt i de delvis trängselskattefinansierade projekten i Stockholm och Göteborg samt byggandet av Ostlänken mellan Järna och Linköping.

Fakta:
Ostlänken är en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping, med stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. Ostlänken ska enligt järnvägsutredningen klara en hastighet på 320 km/tim.
Byggandet av Ostlänken påbörjas 2017 och ska vara färdigt senast 2028.
För mer information om Ostlänken gå in på www.ostlanken.se
För frågor kontakta Nyköping- Östgötalänkens styrelseordförande Göran Forssberg, tfn 070 – 644 56 46 eller vd Per Sandström, tfn 070 – 552 76 70.

21 Sep 2015