Portal för Ostlänken

Nyköping-Östgötalänken AB presenterade i november 2013 en webbportal för Ostlänken. Via www.ostlanken.se kan du följa hur ett av Sveriges viktigaste transport- och samhällsbyggnadsprojekt växer fram.
Nyköping-Östgötalänken AB presenterade i november 2013 en webbportal för Ostlänken. Via www.ostlanken.se kan du följa hur ett av Sveriges viktigaste transport- och samhällsbyggnadsprojekt växer fram.
Läs mer.
05 Nov 2013