Positivt med besked om byggstart för Ostlänken 2017

Ostlänken är den första sträckan i ett höghastighetssystem och den ska byggas med start 2017.
Kommunerna och regionernas gemensamma bolag Nyköping – Östgötalänken AB ser oerhört positivt på beskedet från infrastrukturminister Anna Johansson (S). 

- Det är mycket bra att det är politisk enighet om Ostlänken och att ministern slår fast byggstarten till nästa år, säger bolagets styrelseordförande Göran Forssberg. Regeringens besked innebär att Ostlänkenkommunerna och regionernas gemensamma arbete nu bär frukt.

Beskedet om satsningen på höghastighetståg och byggstart för Ostlänken 2017 lämnades när regeringen presenterade infrastrukturpropositionen torsdag 6 oktober.

Fakta:
Ostlänken är en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping, med stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. Ostlänken ska enligt järnvägsutredningen klara en hastighet på 320 km/tim. 
Byggandet av Ostlänken påbörjas 2017 och ska vara färdigt senast 2028.
För mer information om Ostlänken gå in på www.ostlanken.se
Nyköping – Östgötalänken AB ägs av kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Södertälje samt Region Östergötland och Regionförbundet Sörmland. 

För frågor kontakta Nyköping- Östgötalänkens styrelseordförande Göran Forssberg, tfn 070 – 644 56 46 eller vd Sten Olsson, tfn 070 – 591 36 34.
07 Oct 2016