Regeringen vill satsa på Europakorridoren

Regeringen vill satsa 140 miljarder kronor på att bygga ut hela höghastighetsnätet i södra Sverige, sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Vid en presskonferens i Almedalen i Visby meddelade regeringen i somras att man vill satsa 140 miljarder kronor på att bygga ut hela höghastighetsnätet i södra Sverige, sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

På Europakorridorens webbplats, www.europakorridoren.se , konstaterar man att satsningen handlar om just Europakorridoren - Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping respektive Europabanan från Stockholm via Jönköping till Öresundsregionen.

Regeringen säger att byggstarten skall bli 2017 och byggtiden cirka 15 år. Det betyder att hela Europakorridorens nya järnvägssystem beräknas vara klart 2032. Hastighetsstandarden skall vara 320 km/h.

Regeringen har tillsatt förhandlingsmän för att bland annat diskutera medfinansiering av stationer och anslutningsbanor mm. Förhandlingsmannen skall också ta upp en ordentlig förhandling med Danmark om en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Tunneln skall innehålla dubbelspår för järnväg och en fyrfilig väg. Denna tunnel är nödvändig för att klara kapacitetsbehovet i Öresundsregionen i framtiden med mera lokaltrafik i regionen och mer fjärrtrafik över och under Öresund.

 

03 Sep 2014