Regeringsbeslut om 20,35 miljarder till Ostlänken

Infrastrukturministern presenterade tisdag 8 april 2014 regeringens beslut om den nationella transportplanen för åren 2014–2025. För Ostlänken innebär det en ökning i förhållande till Trafikverkets förslag med ca 2,55 miljarder!

Catharina Elmsäter-Svärd

Foto: Näringsdepartementet 

Regeringen har nu tagit det formella beslutet om 20,35 miljarder kronor till den första etappen av snabbjärnvägen Ostlänken. Därmed går startskottet för Sveriges största samhällsbyggnadsprojekt.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd presenterade tisdag 8 april regeringens beslut om den nationella transportplanen för åren 2014–2025. Det innebär en ökning i förhållande till Trafikverkets förslag med ca 15 procent eller med ca 2,55 miljarder! Inom planen ryms den första etappen för Ostlänken som totalt kommer att kosta 35 miljarder innan den är klar 2028.

- Ostlänken är det enskilt största projektet i den nationella transportplanen. Regeringen tar med satsningen på järnväg för höghastighetståg för Ostlänken, Stockholm (Järna)-Linköping, och sträckan Göteborg-Borås (Mölnlycke-Bollebygd) ett historiskt steg för att förnya den svenska järnvägen.

Dessa satsningar kommer även att bidra till förbättringar för luftfarten eftersom det tillkommer nya stationer på flygplatserna Skavsta och Landvetter.

Ostlänken är inte bara ett lyft för Sveriges kommunikationer utan kommer också att betyda mycket för sysselsättningen och möjligheterna för invånarna att dra nytta av utbildningsmöjligheter samt kultur- och fritidsutbud i en större region.

- Vi är väldigt belåtna och ser fram emot att tillsammans med Trafikverket förvalta denna enorma utmaning på ett kvalificerat sätt, säger Göran Forsberg, styrelseordförande i Nyköping–Östgötalänken AB. Det är nu arbetet börjar med att bygga en bra järnväg och ta vara på alla nya möjligheter som öppnar sig.

Fakta:
Ostlänken är en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping, med stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. Ostlänken ska enligt järnvägsutredningen klara en hastighet på 320 km/tim. Trafikverkets arbete med järnvägsplaner har startat på allvar under 2014.
Byggandet av Ostlänken påbörjas 2017 och ska vara färdigt senast 2028.

För mer information: Ladda ner beslutet om Ostlänken som PDF,
eller besök webbplatsen: www.nationellaplanen.se.

För frågor kontakta Nyköping-Östgötalänken
styrelseordförande Göran Forsberg tfn 070 – 644 56 46, 
eller vd Per Sandström, tfn 070 – 552 76 70.

08 Apr 2014