Samråd om ny dragning av bibana vid Skavsta

Nu genomför Trafikverket samrådsperiod angående den nya lokaliseringsutredningen av en alternativ dragning av bibanan mellan Nyköping och Skavsta.

Nu genomför Trafikverket samrådsperiod angående den nya lokaliseringsutredningen av en alternativ dragning av bibanan mellan Nyköping och Skavsta. Samrådsperioden är mellan den 14 augusti och 1 september 2017.

I den ursprungliga järnvägsutredningen från 2010 är Skavsta station föreslagen att placeras på höghastighetsbanan. I den nya lokaliseringsutredningen studeras möjligheten att placera Skavsta station på bibanan från Nyköping C.

Nyköpings kommun menar att Trafikverkets förslag försämrar Nyköpings möjlighet  till effektiva restider samt ökar risken för kapacitetsbrister på tågen. Förslaget minskar inte bara Nyköpings nyttor med Ostlänken utan även miljömässigt eftersom tåget bara blir ett självklart val med en tidsvinst som kan konkurrera ut bilen.

- Med Trafikverkets förslag till ny bibana förlängs restiderna till Skavsta, säger kommunalrådet Urban Granström som också är ordförande i Nyköping-Östgötalänken AB. Det är också en stor risk att tågtrafik till Nyköping minskar när storregionala tåg väljer bort att passera Skavsta och Nyköping på grund av det stora tidstillägget på resan mot Stockholm. Den nya bibanan skapar även en stor barriär som spärrar av flygplatsen och hindrar utvecklingen av det planerade verksamhetsområdet vid Skavsta vilket i sin tur hämmar utvecklingen i hela regionen.

Nyköpings kommun ställer sig alltså inte bakom Trafikverkets förslag till förändring av bibanan och säger nej till förslaget. Kommunen ser inte att Trafikverket sätter Stockholm Skavsta flygplats i dess rätta perspektiv utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv och spelar bort en nationellt viktig resurs. Samtidigt menar man att förslaget försenar Ostlänken.

De sju länen kring Mälardalen och Östergötland har också varit tydliga med att Stockholm Skavsta ska ha en station på huvudbanan. Tillsammans med Ostlänken är Stockholm Skavsta flygplats en del av lösningen på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen och utmaningen som finns kring transportinfrastruktur.

Mellan den 14 augusti och den 1 september pågår samråd för denna nya lokaliseringsutredningen och Trafikverket vill ha in så många synpunkter som möjligt. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

 

 

 

 

 

 

 

17 Aug 2017