Samverkan om utvecklingen av Stockholm Skavsta Flygplats

Nu går Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta Flygplats samman för att utveckla Skavsta.
I en avsiktsförklaring slår parterna fast att Skavsta betyder mycket för utvecklingen av kommunen och hela regionen.
- Skavsta ska utvecklas till en nationell flygplats och en internationell nod som en del av transportsystemet kopplad till Arlanda, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Tillsammans ska vi genomföra utredningar och aktiviteter som visar flygplatsen och områdets unika möjligheter. Stockholm Skavsta är porten till södra Stor-Stockholm.

Han får medhåll av Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland som också ska arbeta för att knyta samman Skavsta med resten av regionen genom att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken till Skavsta. 
- Jag är mycket nöjd med att vi nu kan marknadsföra Stockholm Skavsta Flygplats nationellt tillsammans med kommunen och regionen, säger Peter Steinmetz, VD Stockholm Skavsta Flygplats. Vi är överens om flygplatsens fantastiska utvecklingsmöjligheter och att avsiktsförklaringen kommer att betyda mycket för regionens ekonomiska utveckling.

Tillsammans ska de tre samarbetsparterna arbeta för att färdigställa Ostlänken till Stockholm Skavsta Flygplats så snart som möjligt.
- Det är oerhört viktigt att Stockholm Skavsta erkänns som en flygplats för både Stockholm och Östra Mellansverige, fortsätter Peter Steinmetz. Vi har nu en gemensam syn på hur flygplatsen ska utvecklas på kort och lång sikt när det gäller servicen till flyget och resenärerna, Ostlänken, Skavsta företagsområde och andra gemensamma intressen, som vi också kommer att berätta mer om för omvärlden.

I avsiktsförklaringen har parterna kommit överens om att finansiera en funktion som övervakar, koordinerar och kommunicerar frågeställningar och forum där det är viktigt att kommunen, regionen och flygplatsen agerar för flygplatsens utveckling.

Stockholm Skavsta Flygplats och Nyköpings kommun ska också ta fram en strategisk plan för att utveckla platsen. 

09 Feb 2016