Sociala sysselsättningskrav i Ostlänkenbygget

Kan vi öka den lokala sysselsättningen, främst för dem som står långt från arbetsmarknaden, när Ostlänken byggs? Den frågan riktas i ett brev till Trafikverket.

Kan vi öka den lokala sysselsättningen, främst för dem som står långt från arbetsmarknaden, när Ostlänken byggs?

Den frågan riktar representanter för Regionförbundet Östsam, Östsvenska Handelskammaren och Regionförbundet Sörmland i ett brev som i dagarna skickats till Trafikverket.
-    Ostlänksprojektet kan, rätt hanterat, ge stor samhällsnytta genom en större lokal arbetsmarknad för fler människor långt innan dess att tågen börjar rulla på rälsen, skriver de tre företrädarna bland annat i brevet till Trafikverket.

Och det är många arbetstillfällen det handlar om, som till exempel 800 betongarbetare, cirka 2 500 anläggningsmaskinförare och 2 500 anläggningsarbetare vars yrkesgrupper är bristyrken redan idag.

Syftet med brevet är att starta en dialog med Trafikverket huruvida det är möjligt att genom utbildningsplanering och offentlig upphandling främja den lokala ekonomiska utvecklingen och öka den lokala sysselsättningen.

De tre undertecknarna av brevet är Jan Owe-Larsson, styrelseordförande för Regionförbundet Östsam, Johanna Palmér, VD för Östsvenska Handelskammaren och Viking Jonsson, styrelseordförande för Regionförbundet Sörmland.
Brevet till Trafikverket.

02 Oct 2014