Södertälje ny ägare i bolaget

Södertälje kommun är nu delägare i Nyköping- Östgötalänken AB från att tidigare varit adjungerad i styrelsearbetet.
Södertälje kommun är nu delägare i Nyköping- Östgötalänken AB från att tidigare varit adjungerad i styrelsearbetet.
De övriga ägarna är Trosa, Nyköpings, Norrköpings, Linköpings, Oxelösunds och Mjölby kommuner samt Regionförbundet Sörmland och Region Östergötland. Det innebär att samtliga kommuner och regioner som direkt och indirekt är berörda på ett samordnat sätt via bolaget följer arbetet med Ostlänken.

- Vi hälsar Södertälje välkommen, säger Nyköping-Östgötalänkens  ordförande Göran Forssberg. Det är mycket positivt att Södertälje på detta sätt blir ännu mer engagerat i det gemensamma arbetet. Ostlänken är också mycket viktig för Stockholmsregionens fortsatta utveckling.
15 Dec 2015