Trafikverket och Norrköping överens om Ostlänken

Trafikverket och Norrköpings kommun har undertecknat en ny avsiktsförklaring för infrastrukturen i kommunen. Avtalet ska bidra till att underlätta byggstart av Ostlänken, svara upp mot olika transportbehov och möjliggöra en bra stadsmiljö.

Arbetet med att planera infrastrukturen i Norrköping fick en skjuts när projekt Ostlänken blev en realitet. I planarbetet är Trafikverket och Norrköpings kommun nära parter och beroende av varandra. Förändrade förutsättningar och kostnader har gjort att ett tidigare avtal mellan Trafikverket och Norrköpings behövde kompletteras.

– Vi vill förbättra förutsättningarna för hållbara transporter till, från och igenom Norrköping, berättar Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

– I och med dagens överenskommelse har vi kommit ett steg närmare en byggstart med gemensamma målbilder, tydliga roller och former för fortsättningen. Vi har en ömsesidig plan för vad vi ska fokusera på de närmaste åren och hur vi ska samverka. Trafikverket ansvarar för en del av det arbetet, och Norrköpings kommun för en del.
Läs mer på Trafikverket.

14 Aug 2015