Tydliga besked från ministern om Ostlänken

Ostlänken ska byggas som planerat med byggstart 2017. Det beskedet fick ett hundratal politiker, företagare och tjänstemän från Sörmland och Östergötland när de besökte riksdagen onsdag 13 april.

Ostlänken ska byggas som planerat med byggstart 2017.
Det beskedet fick ett hundratal politiker, företagare och tjänstemän från Sörmland och Östergötland när de besökte riksdagen onsdag 13 april. Infrastrukturminister Anna Johansson gav tydliga besked om planeringen och byggandet av Ostlänken.

- Lagt kort ligger och det betyder att Ostlänken byggs enligt de beslut som tagits, säger en nöjd Göran Forssberg, ordförande i Nyköping- Östgötalänken AB. Ännu är inte finansieringen helt löst men jag är övertygad om att frågan kommer att klarna under resans gång.

Resan till lunchseminariet i riksdagen arrangerades av Östsvenska handelskammaren tillsammans med socialdemokraterna i Sörmland och Östergötland.

Ostlänken finns också med i regeringens vårproposition där man skriver att förberedelserna för byggandet av Ostlänken mellan Järna och Linköping fortgår. Regeringen bereder för närvarande frågan om Ostlänken kan byggas inom det område som Trafikverket föreslår.
I propositionen slår också regeringen fast att infrastrukturen behöver utvecklas och byggas ut för att möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

- Regeringen ser stora fördelar med höghastighetsbanor. Nya stambanor skulle ge kortare restider, bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och starkare arbetsmarknadsregioner samt stärka järnvägens konkurrenskraft, står det i vårpropostionen.  Nya stambanor skulle också minska störningarna i systemet som helhet och ge möjlighet till mer pålitlig gods-, pendel- och regionaltrafik.

 

15 Apr 2016