Tyréns projekterar första etappen av Ostlänken

Tyréns har tillsammans med ÅF vunnit upphandling av den första etappen av Ostlänken.

Tyréns har tillsammans med ÅF vunnit upphandling av den första etappen av Ostlänken. Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 MSEK och omfattar två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, systemhandlingar och gestaltningsprogram.

Vid sidan av den tekniska lösningen kommer Tyréns att lägga stor vikt vid det arbete som rör människorna och miljön längs Ostlänken.
Tyréns har tilldelats uppdraget av Trafikverket som innebär att företaget tillsammans med ÅF, ska ansvara för planering och projektering av Sverige första höghastighetsjärnväg.

Med en förbättrad infrastruktur förväntas pendlandet att öka i båda riktningar, arbetstillfällena blir fler, inflyttningen ökar och kraven på bostadsområden och samhällenas utbud och tjänster kommer att drivas på.
– Vi kommer att jobba med mycket ny teknik i det här projektet, berättar Cecilia Granath, chef för Tyréns region Öst. Experter från Japan och Frankrike kommer att tas in för att ge oss stöd i utvecklingen av de nya banorna, berättar Cecilia Granath. Det är förstås mycket spännande men det är samtidigt oerhört viktigt att vi inte glömmer bort människan i den här processen. Även om det är ett teknikprojekt så handlar allt till syvende og sidst om att vi bygger för människorna.

Tyréns kommer tillsammans med ÅF också att arbeta med hållbarhetsaspekter i Ostlänken-projektet. Det kommer att handla om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

26 Jun 2014