Viktigt att regionen håller ihop om Ostlänken

Kommunalrådet Urban Granström, Nyköpings kommun, har efterträtt Göran Forssberg som ordförande i Nyköping-Östgötalänken AB.
Hur viktig är Ostlänken för utvecklingen av regionen mellan Södertälje och Linköping?
 Vi växer ihop ännu mer i en växande Stockholmsregion.
 
Vad betyder Ostlänken för resten av landet?
Kapaciteten för järnvägen behöver byggas ut i hela landet. Ostlänken är en viktig pusselbit i en del av järnvägsnätet där det finns stora brister.
 
Vad har Nyköping-Östgötalänken AB betytt för förverkligandet av Ostlänken?
Bolaget har drivit på planeringen och det har gjort att Ostlänken funnits längst fram när riksdag och regering beslutat om infrastrukturprojekt.
 
Vilken roll kan Nyköping-Östgötalänken AB spela?
Det är framför allt viktigt att hålla ihop arbetet i regionen för att vi ska fortsätta att ligga längst fram i planering och genomförande.
 
Vilka viktiga beslut återstår innan Ostlänken blir verklighet?
De flesta besluten är fattade men ännu är inte hela Ostlänken finansierad. Så framför allt är finansieringsbesluten viktiga.

30 Jun 2017