Ytterligare 6 000 nya jobb skapas runt Ostlänken

Ytterligare 6 000 jobb skapas runt Ostlänken när vägar, järnvägar och nya fastigheter runt banan växer upp. Tillsammans med de 13 000 jobb som skapas vid själva bygget innebär det att 19 000 nya jobb tillkommer i regionen.

Det framgår av den rapport som Sweco gjort på uppdrag av East Sweden Infra Cluster och som presenterades tisdag 3 mars. Här kan man också läsa att flera av de efterfrågade yrkesgrupperna har stora pensionsavgångar under de närmaste åren som gör att kompetensbehovet ökar ytterligare

De planerade investeringarna i vägar, järnvägar och fastigheter runt Ostlänen i Sörmland och Östergötland uppgår till drygt 12 miljarder kronor fram till 2028. Investeringar som innebär jobb för allt från anläggningsarbetare och elektriker till civilingenjörer och arkitekter.

Under samma period planeras andra projekt i och runt regionen som tunnelbanan Stockholm som betyder ytterligare investeringar på 100 miljarder och ett sysselsättningstillskott på ytterligare 50 000 årsarbetare.

Rapporten från Sweco har kartlagt kommunernas planerade investeringar i stadsutveckling, Resecentrum, vägar och järnvägar under perioden 2014 – 2028 i kommunerna runt Oslänken. I Nyköping handlar det om 2,5 miljarder i bland annat resecentrum i Nyköping och på Skavsta. I Linköping byggs resecentrum och utvecklas staden för 4,5 miljarder. Även Norrköping planerar för liknande investeringar på 4,5 miljarder. I Trosa handlar det om 550 miljoner kronor som bland annat satsas på ett nytt resecentrum i Vagnhärad.

Störst behov av arbetskraft blir det under åren 2020 – 2024.

Dessa yrken blir det stort behov av i arbetet runt Ostlänken;

  • civilingenjörer
  • anläggningsarbetare
  • maskinförare
  • takläggare
  • stålkonstruktionsmontörer
  • elektriker
  • arkitekter
  • betongarbetare
Störst brist blir det troligen på takläggare, stålkonstruktionsmontörer, elektriker och arkitekter.
- Arbetskraftsbehovet kommer att bli mycket stort de närmaste åren, konstaterar Sweco i rapporten. Nu gäller det att regionen möter upp med utbildningar i de yrken som behövs.
- Man konstaterar också att flera stora projekt i regionen kommer att konkurrera om arbetskraften. Utländska entreprenörer och utländsk arbetskraft kommer säkerligen också att finnas på plats när Ostlänken byggs.
- Men allt talar för att lokala företag och lokal arbetskraft kommer att få en stor del av jobben, konstaterar Sweco. Därför är det extra viktigt att regionen samlar sig och visar att kompetensen finns i närområdet.

 

East Sweden Infra Cluster är ett samarbetsprojekt mellan Östsvenska Handelskammaren, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland och Nyköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Trosa kommun
03 Mar 2015