Restider

Restider mellan städerna på den nya banan kommer att avsevärt förkortas.

Mellan Stockholm och Vagnhärad kan tidsvinsten bli 10 minuter.

Mellan Stockholm och Nyköping kan tidsvinsten bli cirka 20 minuter.

Mellan Stockholm och Norrköping kan tidsvinsten bli cirka 30 minuter.

Mellan Stockholm och Linköping kan tidsvinsten bli uppåt 40 minuter.

Trafikering

De två nya spåren för snabb persontrafik kommer tillsammans med de gamla spåren att skapa nya förutsättningar för trafikering. Ökad kapacitet på stambanesystemet gör det betydligt lättare att samordna olika slags trafik på banorna, samtidigt som trafiken blir mer tillförlitlig. Med kortare restider och punktligare trafik ökar intresset för att köra olika slags tågtrafik. Tågtrafikens konkurrenskraft stärks också i förhållande till bil- och flygtrafik.  

Med dessa tidsvinster ökar intresset för att bygga ut pendeltågtrafik och annan regional tågtrafik. Det förväntas också bli ett växande intresse att se över möjligheterna att förkorta restiderna för kollektivtrafik som ska ansluta till resecentra utmed Ostlänken. Detta innebär att resan mellan hemmet och arbetsplatsen går ännu snabbare.     

De förkortade restiderna slår även igenom vid längre resor, exempelvis mellan Stockholm och Malmö. Därmed stärks även intresset för att utveckla fjärrtrafiken. En viktig följdfråga blir därför hur den förbättrade kapaciteten mellan Linköping och Stockholm och utvecklingen av den regionala tågtrafiken ska tas tillvara på bästa sätt.

Flicka stiger ombord på tåg