Styrelse

Styrelse i Nyköping Östgötalänken AB

Urban Granström, ordförande, Nyköpings kommun

Daniel Portnoff, vice ordförande, Trosa kommun

Monica Johansson, ledamot, Region Sörmland

Mattias Claesson, ledamot, Region Sörmland

Dag Bergentoft, ledamot, Oxelösunds kommun

Sophia Jarl, ledamot, Norrköpings kommun

Maria Frithz Warg, ledamot, Södertälje kommun

Linus Fogel, suppleant, Oxelösunds kommun

Olle Vikmang, suppleant, Norrköpings kommun

Malin S Karlsson, suppleant, Region Sörmland

Magnus Johansson, suppleant, Trosa Kommun

Ahmad Eid, suppleant, Nyköpings kommun

Andreas Birgersson, suppleant, Södertälje kommun

Christoffer Öqvist, suppleant Katrineholms kommun

Charlotta Elliot, adjungerad suppleant, Östsvenska Handelskammaren

Sten Olsson, VD

KANSLI i Nyköping Östgötalänken AB

VD

Sten Olsson

Mobil: 070-5913634

Sten.olsson@muneris.se

Kontakt Kansliet

Nyköping – Östgötalänken AB

c/o Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

info@ostlanken.se

Senaste nytt