Styrelse

Styrelse i Nyköping Östgötalänken AB

Urban Granström, ordförande, Nyköpings kommun

Daniel Portnoff, vice ordförande, Trosa kommun

Magnus Leivik, ledamot, Region Sörmland

Mattias Claesson, ledamot, Region Sörmland

Catharina Fredriksson, ledamot, Oxelösunds kommun

Olle Vikmång, ledamot, Norrköpings kommun

Håkan Buller, ledamot, Södertälje kommun

Dag Bergentoft, suppleant, Oxelösunds kommun

Fredrik Björkman, suppleant, Norrköpings kommun

Petter Söderblom, suppleant, Region Sörmland

Magnus Johansson, suppleant, Trosa Kommun

Anna af Sillén, suppleant, Nyköpings kommun

Lukas Hållkvist, suppleant, Södertälje kommun

Christina Södling, suppleant, Region Sörmland

Charlotta Elliot, adjungerad suppleant, Östsvenska Handelskammaren

Sten Olsson, VD

KANSLI i Nyköping Östgötalänken AB

VD

Sten Olsson

Mobil: 070-5913634

Sten.olsson@muneris.se

Kontakt Kansliet

Nyköping – Östgötalänken AB

c/o Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

info@ostlanken.se

Senaste nytt