Press & media

Pressmeddelanden 

Här hittar du pressmeddelanden från Nyköping-Östgötalänken AB: 

  • Pressinformation angående Trafikverkets slutredovisning angående nya stambanor. 
  • Yttrande angående Trafikverkets slutredovisning av ”Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg”. 

Bilderna får användas fritt i samband med artiklar/nyheter om Ostlänken.
Ta kontakt med Sten Olsson sten.olsson@muneris.se Nyköping – Östgötalänken AB. 

Senaste nytt