Järnvägsprojektet

Järnvägsprojektet

Ostlänken är en ny 16 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping, med
stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping.

Hastighet

Ostlänken ska enligt järnvägsutredningen klara en hastighet på 320 km/tim. Trafikverket har bedömt att de godkända järnvägsutredningarna ska ligga till grund för fortsatt järnvägsplanering och att den slutliga banprofilen bör utformas för 250 km/tim. med möjlighet att gå upp till 320 km/tim. där spårgeometrin gör det möjligt.

Buller

Trafikverket sätter upp bullerskydd så att gällande normer uppfylls. Dessa innebär exempelvis maximal ljudnivå 45 dB (A) inomhus nattetid och 70 dB (A) utomhus vid uteplats.

Tunnlar och broar

Trafikverket planerar för 12 enkelspårstunnlar och 15 dubbelspårstunnlar. Den längsta tunneln blir cirka 6 000 meter och den kortaste cirka 100 meter. Dessutom förbereds för närvarande 126 järnvägsbroar och 29 vägbroar

Senaste nytt