Tidplan

Tidplan för byggandet av Ostlänken

2017 började byggandet av godsjärnvägen Kardonbanan i Norrköping för att ge plats för Ostlänken.

2021 i februari invigdes Kardonbanan.

2022 planeras byggandet börja av godsbangården i Norrköping.

2022 planeras byggandet börja av Resecentrum i Nyköping.

2024 – 2034 planeras byggandet av nya stambanan.

2035 beräknas den nya stambanan vara färdig.

Senaste nytt