Vad är Ostlänken?

Om Ostlänken

Ostlänken är ett samhällsbyggnadsprojekt som bygger på förbättrade kommunikationer genom en utbyggnad av dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping Storstockholm via Trosa/Vagnhärad, Nyköping/Skavsta och Norrköping.

Byggandet av två nya spår innebär att dagens kapacitetsbrist elimineras och att ett nytt robustare stambanesystem börjar byggas.

Idag hämmas samhällsutvecklingen i Stockholm/Södertälje – Södermanland – Östergötland av kapacitetsbrist. Kortare och tillförlitligare restider underlättar pendling och rekrytering av arbetskraft. Ostlänken förstorar hela regionen och skapar både ekonomisk och kulturell tillväxt när människor snabbt kan röra sig mellan jobb, studier, bostad, fritid och kultur.

Ostlänken öppnar också för bättre tillgänglighet via Skavsta flygplats och för godstrafiken till de större närliggande hamnarna.  

Senaste nytt