Om Bolaget 

Nyköping - Östgötalänken AB

Bolaget ska verka för att Ostlänken förverkligas på kortast möjlig tid.

Nyköping - Östgötalänken AB ska arbeta utifrån ett regionalt helhetsperspektiv och med en information som bedrivs med stor öppenhet samt inbjuder till dialog.

Bolaget hanterar angelägna informations-, samverkans- och påverkansuppgifter kring Ostlänkenprojektet.

Bolagets verksamhet regleras i ett Aktieägaravtal och en Bolagsordning som du hittar under rubriken Styrelsen.

nyktåg1