25 april, 2022

Klargörande riksdagsseminarium

Pressinformation från Nyköping – Östgötalänken AB

Klargörande riksdagsseminarium om Ostlänken

Ostlänken är en viktig del i Trafikverkets nationella plan och under 2022 är det bland annat byggstart för Nyköpings resecentrum och Norrköpings godsbangård samtidigt som beslut om val av korridor i Linköping tas.

Det framkom på Riksdagsseminariet om Ostlänken som genomfördes 23 mars.

Trafikverket informerade om läget för Ostlänken och vad som händer framåt. Efter en del kostnadsreducerande åtgärder beräknas Ostlänken kosta 68 miljarder under perioden 2022 – 2033. Målet är att tågen på den nya banan ska börja rulla 2035 och att delar av Ostlänken kan börja trafikeras tidigare.

På seminariet beskrev kommunerna Linköping, Norrköping, Nyköping, Trosa och Södertälje läget runt planeringen och byggandet av Ostlänken. Monica Jonsson (S) och Kristoffer Tamson (M) presenterade Mälardalsrådets prioritering av Ostlänkenprojektet.

På länken nedan till Nyköping-Östgötalänkens hemsida www.ostlanken.se hittar du Trafikverkets, Mälardalsrådets och kommunernas presentationer av läget för Ostlänken mars 2022.

För mer information kontakta                                                                                                                Nyköping-Östgötalänkens VD Sten Olsson, sten.olsson@muneris.se tfn 070 59 136 34.

Senaste nytt