13 juni, 2022

Positivt besked för Ostlänken i regeringens beslut om Nationell plan

Ytterligare positivt beslut från regeringen som bekräftar vikten av Ostlänken Kommunerna och regionerna utmed Ostlänkenstråket driver och bidrar aktivt i Ostlänkens genomförande och ser väldigt positivt på regeringens beslut om Nationell plan för åren 2022–2033 som därmed återigen bekräfta vikten av Ostlänken.

Senaste nytt