14 april, 2021

Riksdagswebinar om Ostlänken 14 april 2021

Planeringen och förberedelserna inför färdigställandet av Ostlänken pågår för fullt utmed sträckan Södertälje – Linköping. Kommunerna förutsätter att överenskommelserna i Sverigeförhandlingen gäller och planerar städernas utveckling runt banan och resecentra i centrala lägen. Trafikverket fortsätter med att förverkliga den nya 16 mil långa dubbelspåriga stambanan och räknar med att Ostlänken ska vara klar 2035. Man undersöker också om vissa delsträckor kan öppnas tidigare för trafik.

Läget för Ostlänken beskrevs vid ett webinar 14 april som arrangerade av Riksdagen i samarbete med kommunerna och regionerna utmed Ostlänken och Nyköping-Östgötalänken AB. Webinariet är inspelat och kommer att visas på www.ostlanken.se

Besluten om Ostlänken har redan inneburit rejäla lyft för kommunerna utmed den nya banan. Nya stadsdelar växer fram och bostadsbyggandet har tagit extra fart tack vare Ostlänken.

  • Södertälje bygger 20 000 nya bostäder till 2036, berättar Boel Godner (S), kommunstyrelseordförande i Södertälje. Näringslivet växer kraftfullt med stora satsningar av Scania och Astrazenica som räknar med Ostlänken.

Även Trosas kommunstyrelseordförande Daniel Portnoff (M) talar om en Ostlänkeneffekt när Trosa toppar listan över kommuner med störst tillväxt i landet och flest färdigställda bostäder per 1 000 invånare 2016 – 2020.

I Nyköping som arbetat över 20 år med att förverkliga Ostlänken har man kommit längst i arbetet med ett nytt Resecentrum. Här är detaljplanen för resecentrum och järnvägsplanen beslutad och arbetet med Nyköpings resecentrum påbörjat.

  • Nyköping satsar på en stationsnära stad med tusentals lägenheter för arbetspendling med hållbara och tillgängliga transporter, berättar Urban Granström (S), ordförande i Nyköpings kommunstyrelse.

Riksdagsmännen som följde webinariet om Ostlänken fick veta att Norrköpings kommun förordar en upphöjd järnväg på bro genom centrala Norrköping. Kommunen ställer upp och medfinansierar anläggningen genom centrala Norrköping med 2 miljarder kronor samtidigt som man utvecklar staden runt resecentrum bland annat i Inre hamnen och Butängen.

Även Linköping pekar på vikten av en centralt placerad station som betyder oerhört mycket för möjligheterna till arbetspendling och regionförstoring.

Alexander Santos, programchef för Ostlänken på Trafikverket, konstaterar att spårlinjen för Ostlänken genom Trosa och Nyköping är klar och att järnvägsplanerna är på väg att fastställas. Däremot pågår planeringen fortfarande för dragningen genom Norrköping med resecentrum samt genom centrala Linköping.

Nyköping-Östgötalänken AB (NÖAB) har tillsammans med dess ägare – kommuner och regioner utmed hela Ostlänken – arbetat målinriktat och fokuserat sedan slutet av 1990-talet för ett genomförande av Ostlänken. För mer information kontakta NÖAB:s styrelseordförande Urban Granström, tfn 073 773 7983.

Webinariet arrangerades av riksdagsmännen Johan Andersson (S), 070 – 559 16 18 och Betty Malmberg (M), 070 – 300 59 08 som konstaterade att det är av stort värde att kommunerna och Trafikverket kommit långt i arbetet runt Ostlänken. Man betonade också hur viktigt det är att kommunerna är eniga och att överenskommelserna i Sverigeförhandlingen hålls.

Regeringens infrastrukturproposition presenteras fredag 16 april 2021.

Senaste nytt