Angående Trafikverkets redovisning av kostnadsminskningar Ostlänken

2023-06-26 Pressinformation från Nyköping – Östgötalänken AB Reaktion på Trafikverkets redovisning av sitt regeringsuppdrag om Ostlänken Kommunerna och regionerna utmed Ostlänkenstråket driver och bidrar aktivt till Ostlänkens genomförande och har gjort det sedan lång tid tillbaka. Trafikverket har nu redovisat sitt regeringsuppdrag om hur Ostlänken kan byggas mer effektivt och föreslagit några åtgärder som kan […]

Angående Trafikverkets redovisning av kostnadsminskningar Ostlänken

Positivt besked för Ostlänken i regeringens beslut om Nationell plan

Ytterligare positivt beslut från regeringen som bekräftar vikten av Ostlänken Kommunerna och regionerna utmed Ostlänkenstråket driver och bidrar aktivt i Ostlänkens genomförande och ser väldigt positivt på regeringens beslut om Nationell plan för åren 2022–2033 som därmed återigen bekräfta vikten av Ostlänken. Regeringens beslut är en viktig milstolpe för Ostlänken och nu ökar vi gemensamt […]

Positivt besked för Ostlänken i regeringens beslut om Nationell plan

Klargörande riksdagsseminarium

Pressinformation från Nyköping – Östgötalänken AB Klargörande riksdagsseminarium om Ostlänken Ostlänken är en viktig del i Trafikverkets nationella plan och under 2022 är det bland annat byggstart för Nyköpings resecentrum och Norrköpings godsbangård samtidigt som beslut om val av korridor i Linköping tas. Det framkom på Riksdagsseminariet om Ostlänken som genomfördes 23 mars. Trafikverket informerade […]

Klargörande riksdagsseminarium

Ostlänken viktig del i Trafikverkets nationella plan

18 februari 2022 Pressinformation från Nyköping – Östgötalänken AB Det är mycket positivt att Ostlänken fortsatt finns med som ett namngivet objekt i Trafikverkets förslag till nationell plan för 2022 – 2033 och att anslaget till banan ökar jämfört med gällande plan, säger Urban Granström, styrelseordförande i Nyköping-Östgötalänken AB. Han slår också fast att Ostlänken […]

Ostlänken viktig del i Trafikverkets nationella plan

Riksdagswebinar om Ostlänken 14 april 2021

Planeringen och förberedelserna inför färdigställandet av Ostlänken pågår för fullt utmed sträckan Södertälje – Linköping. Kommunerna förutsätter att överenskommelserna i Sverigeförhandlingen gäller och planerar städernas utveckling runt banan och resecentra i centrala lägen. Trafikverket fortsätter med att förverkliga den nya 16 mil långa dubbelspåriga stambanan och räknar med att Ostlänken ska vara klar 2035. Man […]

Riksdagswebinar om Ostlänken 14 april 2021

Pressinformation från Nyköping

– Östgötalänken AB angående Trafikverkets slutredovisning av ”Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg” Vi förutsätter att tidigare tagna beslut och överenskommelser som kommuner och regioner har träffat med staten gäller och att arbetet fortlöper med att snarast färdigställa Ostlänken. Det säger Urban Granström (S) som är ordförande i styrelsen för Nyköping – Östgötalänken AB (NÖAB) […]

Pressinformation från Nyköping

Yttrande angående Trafikverkets slutredovisning

av ”Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg” Kommunerna (Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping) och Regionerna (Sörmland och Östergötland) utmed Ostlänken har deltagit i de hearings som Trafikverket arrangerat inom ramen för sitt regeringsuppdrag angående nya stambanor. Genom inspel och synpunkter till Trafikverket på de framtagna utredningsalternativen har vi tydliggjort vår syn på Trafikverkets utredning. […]

Yttrande angående Trafikverkets slutredovisning